Võru keele nädal Viluste koolis


Viluste koolipere tähistas 4.-8. nov võru keele nädalat. Tegelesime võru keelega: proovisime selles keeles omavahel rääkida, õppisime lugemist, tutvusime uuema aja võrukeelsete sõnadega, käisime Põlvas ettelugemisvõistlusel „Kullõ, ma loe sullõ!“ ja korraldasime ülekoolilise võru keele tunni.

Põlvas ettelugemisvõistlusel käisid meie koolist Olimar Jaroslavski 2.kl (juhendaja raamatukoguhoidja Merili Juhkason) jutuga „ Jänese ja orava sõprus“, Britt- Marii Vija 4.kl (juhendaja õp Aasa Liiv) jutuga „Nigu õigõ miis!“. Õp Hedy Saare juhendatavad õpilased olid Maritte Arianne Plaado 5.kl, kes luges lugu „Pallo om kaonu ja häönü“ ja Marti Ziukman 6.kl, kes luges lugu „Kuis muna ja kana ütstõist opsi“. Kõik ettelugejad valmistusid põhjalikult esinemiseks ja andsid endast parima, kuid auhinnalised kohad saavutasid 2.-4.kl vanuserühmas Britt- Marii Vija ja 5.-7.kl vanuserühmas Maritte Arianne Plaado.  

Neljapäeval, 7.nov korraldasime aulas ülekoolilise võru keele tunni, kus iga klass näitas, mis õppinud oli. Esitati võrukeelseid vigursalme, jutte ja luuletusi, lahendati mõistatusi, mängiti ringmängu ja õpiti vanasõnu. Eriti meeldis, et kooli ees kõlas kolme õpetaja ehe mii` uma, võro kiil.

Võru keel on meie piirkonna kõigi ühine esivanemate väärt pärandus, mida proovime hoida ja edasi viia. Sellega austame ka oma esivanemaid, nii nende poolt pärandatud eluhoiakuid kui ka kultuuri.

Aasa Liiv
Viluste põhikooli
võru keele ringi juhendaja