Õppenõukogu koosolekud 2021/2022

VILUSTE PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

2021/2022

 

NOVEMBER 2021

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. I trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse toetamiseks.

 

VEEBRUAR 2022

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. II trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse
 3. Kooli kodukorra muudatusettepanekute läbiarutamine

 

JUUNI 2022

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 4. Kooli parima õppuri valimine

 

 

JUUNI 2022

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi viimine.

 

AUGUST 2022

 Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Kooli 2021/22. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2022/2023 õppeaastal.

2021/2022 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine  tarvilike meetmete rakendamiseks.

 1. Õpilaste viimine õpiabirühma.
 2. Kooli 2022/23 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine
 3. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 4. Jooksvad küsimused