Jõuluaeg Viluste koolis algas traditsioonilise jõulunädalaga


Detsembrikuu esimene nädal oli Viluste Põhikoolis jõulunädal, mille korraldas 7. klass. Kogu koolipere sai sellest aktiivselt osa võtta. Tänavuaastase jõulunädala teemaks olid jõulukuulid. Esmaspäeval kaunistasime kõik klassid ja klassiuksed. Teisipäeval tehti jõulukaarte ja jõulusoove koolikass Villule, kes on sellel aastal meie kooliprojekti sümbol. Kolmapäeval kaunistati klassides küünlalaternaid, mida valgustasid LED küünlad. Küünlalaternad panime kooli välisukse juurde. Neljapäeval toimusid osavusmängud saalis. Soovijad said täpsust harjutada lennukit hularõngast läbi lennutades, palli karpi visates ja kinnisilmi kuuse tippu tähte panna, mis polnud eriti lihtne. Reedel toimus traditsiooniline jõululaat, mis algas päkapikkude lustaka tantsuga. Laadal müüdi omavalmistatud maiustusi. Raamatukogus oli näitus näärikaartidest.

Ilusaid jõulupühi!

Madli Ann Paju
Hans Šlik
Viluste Põhikool 7. klass