Koolitoetus

Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 12 „Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord“ § 2 ja § 6 alusel saavad kõik Räpina valla õpilased ühekordset koolitoetust 50 euro ulatuses. Koolitoetust eraldatakse kõikidele õpilastele, kes on 10. septembri 2019 seisuga kantud Räpina valla kooli nimekirja.

Kui Teie pangakonto number on muutunud, siis palun hiljemalt 2. septembriks kell 12.00 klassijuhatajatele edastada õpilase nimi, lapsevanema nimi, lapsevanema pangakonto number. Samad andmed palume klassijuhatajale edastada kõikidel 1. klassi õpilaste vanematel.