Matkapäev  ja veeohutusalane koolitus

30.05 toimus 1.-3. klassi matkapäev  ja veeohutusalane koolitus. Veriora järve ääres viisid Lõuna päästekeskuse töötajad läbi koolitusprogrammi. Õpilased said eakohaseid teadmisi veeõnnetuse ennetamiseks. Kurb, et viimased aastad on Eestis uppumissurmade tõttu väga murettekitavad. Räägiti veeõnnetuste enamlevinud põhjustest ja ohtlikkusest veekogude juures,  päästevesti ja päästerõnga vajalikkusest ja õigest kasutusest. Õpitud teadmisi said õpilased praktiliselt rakendada.

Usume, et lastel jäi meelde ka see, millal peab ja millal ei tohi helistada hädaabinumbril 112.

Huvitava päeva lõpetasime piknikuga järve kaldal.

Õpetajad Heili, Esta, Helle.