VAHETUND

Viluste Põhikool on liitunud heategevusprojektiga, mille eesmärk on lapsi vahetundides liikuma ja mängima suunata. See aitab koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks ja footbag.
Infot projekti kohta leiate siit https://vahetund.ee/viluste-pohikool/