Viluste Põhikooli juhised seoses viirusega COVID-19

Jälgides Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi, korraldab Viluste Põhikool oma õppetööd tavapärases rütmis.

 • Koolipäev algab õpilasel 15–20 minutit enne tundide algust. 
 • Garderoobis tohib olla ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes).
 • Õpilane peab kooli sisenedes desinfitseerima käed, hoidma koolimajas puhtust, pesema vee ja seebiga õppepäeva jooksul korduvalt käsi (ka enne söömist ja peale WC kasutamist).
 • Õpilastel tuleb hoida nii palju kui võimalik distantsi, eriti teiste klasside õpilastega, vähendada kontaktset suhtlemist nii koolimajas kui väljaspool kooli. 
 • Saabuda koolimajja määratud ajaks ja võimalusel lahkuda koolimajast kohe tundide, pikapäevarühma ja huvitegevuse lõppemisel.
 • Koolimajas jälgitakse, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoitakse aknad avatud ka tunni ajal.
 • Lapsevanematel (lubatud 1.kl lapsevanematel) palume mitte koolimajja siseneda, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud õpetaja või kooli juhtkonna liikmega. 
 • Haigena kooli mitte tulla! Kõik haigusele viitavate tunnustega lapsed (nohu, köha, kerge palavik jms) peavad jääma kodusele ravile. Edasise osas konsulteerida perearstiga, kaaluda COVID-19 testi tegemist.
 • Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud. See tähendab, et kooli saab tulla pärast isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. 
  Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
 • Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja antud klassi õpilasi ja vanemaid ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.
 • Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud või tunneb ennast halvasti, siis peab ta pöörduma kohe klassijuhataja poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel direktorit ning lapsevanemat. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistatakse 112.
 • Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.
 • Reisijärgsest karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.

Sportlik september Vilustes

Meie kooliaasta sai igati sportliku alguse. Viluste noored tegutsesid aktiivselt nii vabariigis, maakonnas, kui ka koolis toimuvatel võistlustel. * 10. septembril mk D- ja E- vkl. kergejõustiku meistrivõistlustel Tilsi staadionil * 14. septembril klassidevahelisel jalgpalli karikavõistlustel kooli staadionil * 15.septembril mk valikorienteerumise meistrivõistlustel Kadajal * 16. septembril mk 6.- 9.kl….

Loe edasi

Vabad töökohad

Viluste Põhikool võtab tööle koolipsühholoogi koormusega 0,6 ametikohta. Töö tegemise koht kolmel erineval päeval nädalas kolmes Räpina valla koolis: Viluste Põhikoolis, Ruusa Põhikoolis ja Mehikoorma Põhikoolis. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada aadressil Viluste Põhikool Viluste küla Räpina vald Põlvamaa 64 225 või vilustekool@rapina.ee. Kontaktisik: Kersti Juurma E-post: kersti.juurma@rapina.ee Telefon: 5283246…

Loe edasi

VAHETUND

Viluste Põhikool on liitunud heategevusprojektiga, mille eesmärk on lapsi vahetundides liikuma ja mängima suunata. See aitab koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks ja footbag. Infot projekti kohta leiate siit https://vahetund.ee/viluste-pohikool/

Loe edasi

Vajalikud õppevahendid 1. klassi õpilasele

Pinal Vähemalt 2 harilikku pliiatsit (parem on kolmetahuline) Kogumistopsiga teritaja Kustukumm (pehme) Õpikute kattepaberid Joonlaud (20 cm) Värvipliiatsid Käärid Liimipulk Õlipastellid Guaššvärvid (12 värvi) Lauakate Erineva laiusega pintslid (vähemalt kolm) Lai pinnakattepintsel Veetops Joonistuspaberid A4; A3 Värvilised paberid (lahtised lehed) Vahetusjalatsid (soovitavalt mitte musta tallaga) Jalanõude kott garderoobi Lühike ja…

Loe edasi

1. september Viluste Põhikoolis

8.00 – 8.45   KLASSIJUHATAJATUND 9.00 – 10.00 AKTUS AULAS 10.00 – 10.30 KOJUSÕIT 1. septembril koolilõunat ei pakuta. Kes soovib transporti kojusõiduks, peab sellest kindlasti  teatama hiljemalt 28. augustiks meiliaadressil triin.keres@rapina.ee Palun kirjutada lapse nimi ja täpne sihtkoht. Tervitustega Viluste koolipere

Loe edasi