Hoolekogu

Viluste Põhikooli hoolekogu koosseis

Kaarel Tiganik – vallavolikogu esindaja
Leiu Soidla – lastevanemate esindaja
Külli Jacobson – lastevanemate esindaja
Irina Vegner – lastevanemate esindaja
Mare Seppo  – õppenõukogu esindaja
Kevin Vissel – õpilasesinduse esindaja