Hoolekogu

Viluste Põhikooli hoolekogu koosseis

Kaarel Tiganik – vallavolikogu esindaja
Leiu Soidla – lastevanemate esindaja
Külli Jacobson – lastevanemate esindaja
Irina Vegner – lastevanemate esindaja
                         – õppenõukogu esindaja
                         – õpilasesinduse esindaja