Haldusjärelevalve

Haldusjärelevalvet teostav asutus:

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee