Haldusjärelevalve

Haldusjärelevalvet teostav asutus:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
Kontaktisik: Kaidi Maask
e-post: Kaidi.Maask@hm.ee

telefon:  56876407