Õppenõukogu koosolekud 2023/2024

OKTOOBER 2023

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Õpiabirühmas osalevate õpilaste nimekirjade uuendamine ja kinnitamine
 3. klassi loovtööde juhendajate kinnitamine

NOVEMBER 2023

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. I trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse toetamiseks.

 

VEEBRUAR 2024

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. II trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse

 

JUUNI 2024

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 4. Kooli parima õppuri valimine

 

JUUNI 2024

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi viimine.

 

AUGUST 2024

 Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Kooli 2023/24. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2022/2023 õppeaastal.

2023/2024 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine  tarvilike meetmete rakendamiseks.

 1. Õpilaste viimine õpiabirühma.
 2. Kooli 2024/25 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine
 3. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 4. Jooksvad küsimused