Novembris oli õpilastel teinegi võimalus osaleda kunstipäeval Tartus


 9., 5. ja 2.klassi õpilased külastasid Tartu Kunstimuuseumi, Tartu Trükimuuseumi ning Tagurpidi Maja.

Tartu Kunstimuuseumis tutvuti abstraktse kunstiga  kunstnik Lola Liivati loomingu näitel.

 Lola Liivat on Eesti abstraktse maalikunsti üks olulisemaid edendajaid, olles abstraktse ekspressionismi üks esimesi maaletoojaid. Suure osa oma kunstnikuteest töötas Liivat nõukogude võimu kontekstis, mil abstraktne kunst oli taunitud või lausa keelatud. Abstraktses kunstiteoses ei leia me inimesi, loodust ega esemeid. Kunstnik eelistab väljendada end peamiselt värvide, joonte, pindade, vormide ja rütmide abil. Õpilased said katsetada  erinevaid võtteid abstraktse kunsti tegemiseks.
Lisaks Liivati töödele, vaatlesime ka noorema põlvkonna maalikunstnike teoseid. Trükimuuseumis töötasid 9.kl õpilasted puidutrüki töötoas.  Selles töötoas kandsid õpilased spetsiaalse aine  ja trükipressi abil  oma foto  puiduklotsile. Tööprotsess ja lõpptulemus oli huvitav. 5. klassi õpilased osalesid märkmiku töötoas. Trükiti kaaned ja sisulehed õmmeldi ise kokku. 2. klassi lapsed valmistasid taaskasutatud pabermassist käsitööpaberit. Käsitööpaberi valmistamine on loominguline tegevus, mis annab lõputult võimalusi mängida paberimassi koostise, paksuse, erinevate lisandite ja tekstuuridega.

Kunstipäev lõppes Tagurpidi Maja külastusega. Oli huvitav projektipäev!

Aitäh SA Veriora Noortekale, kes tasus ka seekordse kunstiprojekti kulud.

Õp. Heili Ahelik