Võru keele nädal


Novembrikuu teine nädal 5.-11. nov oli Võru Instituudi poolt juba 13. korda kuulutatud võru keele nädalaks.
Tähistasime võru keele nädalat: lugesime ja kuulasime võru keelt, raamatukogus joonistasid lapsed pilte, allkirjadeks võrukeelsed nimetused. Piltidest panime koridoridesse üles näitused.
Võru keeles rääkimine on lastele raske, kuid aru sellest keelest saab enamus. Võru keele päeval kooli aulas panime rõhku aga võru keele lugemisele- iga klass või selle esindaja luges kooliperele ette võrukeelseid lugusid. Paremad lugejad said edasi Võru Lasteraamatukokku võistlusele „Kullõ, ma loe sullõ!“ Seal luges väga hästi Kevin Vissel (7.kl), auhinnalised kohad saavutasid Maritte Arianne Plaado (4.kl) ja Marti Ziukman (5.kl).  Meile olid tulnud esinema ka lasteaialapsed, kes esitasid heas võru keeles oma esinemisnumbri.

Aasa Liiv
võru keele ringi juhendaja