Distantsõppele üleminek alates 11.03.2021

Valitsuse otsusega 08. märts 2021 kehtivad alates neljapäevast 11. märtsist täiendavad piirangud üldhariduskoolides.

Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid.

KÕIK KOOLI ÕPILASED ON DISTANTSÕPPEL.

Õppijad võivad koolis viibida vaid äärmisel juhul, kui nad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone või sooritavad praktilist õpet.

Distantsõppe tunniplaani 1.-9. klassile leiate Viluste Põhikooli koduleheküljelt. Tunniplaan hakkab kehtima alates 15.03. Senimaani, palun, lähtuda olemasolevast tunniplaanist.

Distantsõppe päevakava:

Tunnid toimuvad võimalikult tunniplaani järgselt. Õppetöö toimub 8.00 – 15.15 vastavalt tunniplaanile. Õppeülesandeid ja teateid edastatakse eKooli tunnikirjelduste kaudu.  Kontrolli ja tagasiside ning õpikeskkondade kasutamise korralduse teatab iga aineõpetaja eKooli kaudu.

Distantsõppe tunniplaanis siniselt märgitud tunnid toimuvad ZOOM keskkonnas.

Kes tehniliste probleemide tõttu mõnes zoom-tunnis osaleda ei saa, see lähtub õppetöös tunni kirjeldusest eKoolis. Õpetajate vestlus- ja konsultatsiooniajad on lisatud distantsõppe tunniplaani. Vajadusel saab õpetajatega konsulteerida kokku lepitud ajal. Muude küsimuste ja muredega saate pöörduda klassijuhatajate või kooli direktori poole.

Piirangud kehtivad vähemalt kuni 11.04.2021.

Jõudu ja tervist!