Distantsõppele üleminek alates 14.12.2020

Räpina valla üldharidus- ja huvikoolid lähevad alates esmaspäevast, 14. detsembrist kuni koolivaheaja alguseni distantsõppele. Vabariigi Valitsuse 10.12.2020 korralduse alusel suletakse 14. detsembrist üle Eesti kõik õppeasutused, kuid lubatud on kasutada distantsõpet. Räpina valla koolijuhid ja omavalitsus on seisukohal, et on oluline jätkata õppetööd kuni vaheaja tulekuni distantsilt, et säilitada võimalikult tavapärane elurütm ning vältida viiruse leviku kasvule kaasaaitamist.

Distantsõppe päevakava

Tunnid toimuvad võimalikult tunniplaani järgselt. Õppetöö toimub 8.00 – 15.15 vastavalt tunniplaanile. Õppeülesandeid ja teateid edastatakse eKooli tunnikirjelduste kaudu.  Kontrolli ja tagasiside ning õpikeskkondade kasutamise korralduse teatab iga aineõpetaja eKooli kaudu. 
Distantsõppe tunniplaanis siniselt märgitud tunnid toimuvad ZOOM keskkonnas.
Kes tehniliste probleemide tõttu mõnes zoom-tunnis osaleda ei saa, see lähtub õppetöös tunni kirjeldusest eKoolis. Õpetajate vestlus- ja konsultatsiooniajad on lisatud distantsõppe tunniplaani. Vajadusel saab õpetajatega konsulteerida kokku lepitud ajal. Muude küsimuste ja muredega saate pöörduda klassijuhatajate või kooli direktori poole.
Koolivaheaeg kestab 23. detsembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021.

Järgmisel 2021. aastal jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti. 

Jõudu, tervist ja vaikset jõulurõõmu!