Jutupäev Võrumaal

27.04.2017.a toimus Võrumaal Sännas Juhan Jaigi jutupäev, kus jutustati jutte võru keeles.

Meie kooli esindusse kuulunud õpilased jutustasid järgmisi lugusid:

Deili Salf „Kits ei olõ kariluum“ (Juhan Jaigi jutt)

Anneli Palmi „Kuis ma velel hiussit lõiksi“ (Vilistlase Kerli Kallari jutt)

Lisette Oru „Sõit käroga“ (Lisette enda jutt)

Kõik jutustajad esinesid tublilt ja said väärt kogemuse võrra rikkamaks.