“Kaitse end ja aita teist” 2019 Põlvamaal

Meie kooli 6.klassi ja 7. klassi õpilased läbisid sellel õppeaastal Põlvamaal toimunud ohutusalase koolitusprogrammi. Programmi eesmärgiks oli anda õpilastele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul , kuidas ohte ennetada ja ohuolukorras tegutseda. Projekti I – etapp koosnes Pääste, Politsei, Kaitseliidu, Maanteeameti, Keskkonnainspektsiooni ja Punase Risti loengutest ja projekti II – etapp oli OHUTUSPÄEV !
Ohutuspäevast tuli osa võtta 8-liikmelisel võistkonnal ( 4 tüdrukut ja 4 poissi) ja koolitustel kõik õpitud teadmised, oskused proovile panna. Meie võistkonna teadmised, oskused, meeskonnatöö, vaim, erksus ja tegutsemislust sai päeva lõpuks vääriliselt tasutud – saavutasime kokkuvõttes II koha ja lisaks veel eripreemiad Politsei, Kaitseliidu ja Keskkonnaametilt. Võistkonda kuulusid – Karl-Kristjan Ilus, Taavi Vegner, Ragnar Ilves, Kevin Vissel, Madli-Ann Paju, Maarit Mjagkov 7. klassist ja Zoe Emilie Jacobson, Mirjam Kukk 6. klassist.
KIITUS KÕIGILE ja SUUR TÄNU KORRALDAJATELE !