Maakonna lauatennise võistlused Põlvas

Põlvas toimunud võistlustel osales 6 Viluste Põhikooli noormeest.
Üks medal õnnestus ka Vilustesse tuua. Reno Jahu saavutas  3. koha!

Kiitus kõigile!