Meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks (19.11.2020)

Jälgides Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi, korraldab Viluste Põhikool oma õppetööd tavapärases rütmis.

 • Koolipäev algab õpilasel 15–20 minutit enne tundide algust. 
 • Garderoobis tohib olla ainult vajadusel (kooli tulles, kehalise kasvatuse tundi minnes, õue ja koju minnes).
 • Õpilane peab kooli sisenedes desinfitseerima käed, hoidma koolimajas puhtust, pesema vee ja seebiga õppepäeva jooksul korduvalt käsi (ka enne söömist ja peale WC kasutamist).
 • Õpilastel tuleb hoida nii palju kui võimalik distantsi, eriti teiste klasside õpilastega, vähendada kontaktset suhtlemist nii koolimajas kui väljaspool kooli. 
 • Saabuda koolimajja määratud ajaks ja võimalusel lahkuda koolimajast kohe tundide, pikapäevarühma ja huvitegevuse lõppemisel.
 • Koolimajas jälgitakse, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoitakse aknad avatud ka tunni ajal.
 • Palume ilma mõjuva põhjuseta kõrvalistel isikutel mitte viibida kooli ruumides. Juhul, kui isikute viibimine kooli ruumides on põhjendatud ja vältimatu, tuleb isikul majja sisenemisel desinfitseerida oma käed ning kanda maski. Inimesi, kes keelduvad maski ilma mõjuva põhjuseta kandmast, majja ei lubata.
 • Lastevanematel palume mitte koolimajja siseneda, välja arvatud vältimatul vajadusel ja juhul, kui on kokku lepitud õpetaja või kooli juhtkonnaga. 
 • Haigena kooli mitte tulla! Kõik haigusele viitavate tunnustega lapsed (nohu, köha, kerge palavik jms) peavad jääma kodusele ravile. Edasise osas konsulteerida perearstiga, kaaluda COVID-19 testi tegemist.
 • Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud. See tähendab, et kooli saab tulla pärast isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. 
  Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
 • Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja antud klassi õpilasi ja vanemaid ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.
 • Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud või tunneb ennast halvasti, siis peab ta pöörduma kohe klassijuhataja poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel direktorit ning lapsevanemat. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistatakse 112.
 • Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.
 • Reisijärgsest karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.