Mino Võromaa 32. kirjatööde konkurss ja Sänna jutustamisevõistlus

Mino Võromaa 32. kirjatööde konkursil saavutas Kevin Vissel (7.kl) 7.-9.kl vanuserühmas 1. koha, Soren Pool (6.kl) saavutas 4.-6.kl vanuserühmas eripreemia.
Maritte Arianne Plaado (4.kl) saavutas Juhan Jaigile pühendatud jutustamisevõistlusel Sännas eripreemia.

Kiitus!