Õpilase meelespea kodus õppimisel

Palun tutvu Viluste Põhikooli koolipsühholoog Merilyn Muru
koostatud meelespeaga!