Viluste õpilaste jõulupeol seikles koolikass Villu

Fotod R. Arumets, kollaaž A. Liiv

Taas on Viluste koolilaval möödunud armas ja rõõmurohke jõulupidu, mida oli kogunenud vaatama rohkearvuliselt õpilaste pereliikmeid, sõpru, sugulasi ja külarahvast. Jõulupeo kava oli temaatiline, inspireeritud kooli lähenevast 250. sünnipäevast teemal „Koolikass Villu Viluste lood“. Koolikass Villu on meie kooli käesoleva õppeaasta projektiaasta sümbol.

Kava autoriks oli 9.klass  klassijuhataja Kairi Kase eestvedamisel ja see oli kokku seatud nii, et  esineda said kõikide klasside õpilased, laste- ja mudilaskoor, orkester ja tantsurühmad. Koolikass Villu tegutsemine laval siin ja seal tekitas saalis elevust,  sidus kava ühtseks tervikuks ja hoidis üleval uudishimu. Villu oskas end alati nii ära peita, et publik teda nägi, kuid tema perenaine mitte. Villu juhatamisel jälgis publik, kuidas vanal ajal koolielu käis: mil moel vahetunnid möödusid, millega tantsu-ja laulupidudel käidi ja kuidas seal esineti, kuidas ringmänge mängiti ja miks käis jõulusokk majast majja. Esmakordselt mitmekesistasid peokava ka suurel ekraanil vahelduvad ajaloolised koolipildid, millelt nii mõnigi õpetaja, lapsevanem või vilistlane end  leida võis.

Nagu alati, tuli peo lõpus ka jõuluvana. Huvitav oli klassidel ära tunda ekraanil oma klassijuhataja tema koolilapse päevilt pärit fotolt ja minna koos jõuluvana juurde. Seal said kõik lugeda koolile oma jõulu- või sünnipäevasoovi.

Jõulupidu on küll läbi, kuid huvitav kooliprojekt „Vahetud väärtused Vilustes“ jätkub koos koolikass Villuga tegutsedes õppeaasta lõpuni.

Nelelis Tasa 9.kl