Võrokiilne luulõlugõmisvõistlus

Sänna trubaduurilõ Artur Adsonile pühendet luulõlugõmisvõistlus toimusi 12. mail 2022.a Sänna mõisakeskusõh.

Vilustõ kuuli esind sääl Maritte- Arianne Plaado 7.kl, kes lugõsi Leila Holtsi luulõtusõ „Ma saisa…“ Esinejit oll kokko 23, päämiselt Võro maakunnast. Maritte saavut Sänna mõisakeskuse eripreemia ilosa võrokiilse luulõlugõmise iist.

Pallo õnnõ!

Marittet juhendiva õp Aasa Liiv ja Helle Mendrik.