Õppenõukogu koosolekud 2019/2020

VILUSTE PÕHIKOOLI ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

2019/2020

 

SEPTEMBER 2019

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 3. Õpiabirühmas osalevate õpilaste nimekirjade uuendamine ja kinnitamine
 4. klassi loovtööde juhendajate kinnitamine

NOVEMBER 2019

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. I trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse toetamiseks.
 3. Viluste Põhikooli 2020. a eelarve läbiarutamine

 

VEEBRUAR 2020

 

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. II trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine mitteedasijõudjate õpijõudluse

 

JUUNI 2020

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 4. Kooli parima õppuri valimine

 

 

 

 

JUUNI 2020

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 4. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi viimine.

 

 

 

AUGUST 2020

 

Päevakord:

 1. Koolidirektori informatsioon selle kohta, kuidas on korraldatud eelmisel õppenõukogul vastuvõetud otsuste täitmine.
 2. Kooli 2019/20. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2020/2021 õppeaastal..

2019/2020 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine  tarvilike meetmete rakendamiseks.

 1. Õpilaste viimine õpiabirühma.
 2. Kooli 2020/21 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.
 3. -8.kl õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 4. Jooksvad küsimused