Esmaabikoolitus õpilastele Viluste Põhikoolis

17. jaanuaril toimus esmaabikoolitus kõikidele Viluste Põhikooli õpilastele.

Koolituse viis läbi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Pille Tammpere, kes on läbinud Punase Risti esmaabiõpetaja koolituse ja töötab Tartu Kiirabis. Koolitus toimus kooliastmete kaupa. Õpilased said vajalikke teadmisi ja oskusi, kuidas erinevates ohu- ja kriisiolukordades käituda, mida teha ning ka seda, mida mingil juhul teha ei tohi. Eriti meelepärased olid lastele praktilised tegevused.
Niisuguste koolitustega jätkame ka edaspidi, sest õpitut tuleb korrata ja harjutada, et kõik vajalikul hetkel meelde tuleks.