Võro keele nätäl 2017

6.–12. novembrini peeti Vana-Võrumaal Võru instituudi eestvõttel 12. korda võru keele nädalat, et innustada võrokesi oma keeles kõnelema ja keeleoskust värskendama.

Ka Viluste kool tähistas oma esivanemate keele nädalat.  Koolis korraldasime ettelugemisvõistluse, millest võtsid osa Maarit Mjagkov 6.kl, Madli Ann Paju 6.kl, Kevin Vissel 6.kl, Agnes Korving 7.kl, Lisete Oru 7.kl. Õpitud võrukeelseid lugusid loeti ette ka klassides. Teisipäeval, 7. novembril esindasid Võru lasteraamatukogus kooli ettelugemisvõistlusel „Kullõ, ma loe sullõ!“  Kevin Vissel 6.kl ja Lisete Oru 7.kl. Koolis mängisime võrukeelset Kuldvillakut, laulsime võrukeelseid regilaule ja tutvusime värske võrukeelse Tähekesega, kuhu on trükitud ka meie kooli 3.kl õpilase Rahel Kallivere kirjutatud lugu „Kolm vahvat kuud Esrtaga“.

Koolipere sai tuttavaks ka võrukeelsete toitude nimetustega. Sööklas laudadel olid võru keele nädala jooksul söögikaardid, kust sai lugeda, mida lõunatoiduks pakuti, näiteks kodost kardokat, mitmõlihasuppi, gulassi, kakaokriimi tuurõ sahvtiga, hämmätüst.

Neljapäeval, 9.11. jutustasid 3.kl, 5. ja 7.kl võrukeelseid muinasjutte Helju Kalme ja Siiri Toomik Võrust.

Võrumurdelisel lasteloomingu kogumikul “Mino Võromaa” tähistati reedel, 10.11.17. Võru Kandles 30. juubelit. Sel puhul on välja antud uus 240- leheküljeline raamat “Tsõõrikväeline”, kuhu on trükitud 2015/2016 õ.a lood ja valikuliselt ka eelmiste kogumike lugusid. 1.-3.kl saavutas auhinnalise koha Maritte Arianne Plaado 3.kl  ja 7.-9.kl  1.koha nüüd juba meie kooli vilistlane Rebecca Lucia Tasa. Raamatus on ilmunud ka Rahel Kallivere 3.kl  ja Lisete Oru 7.kl lood. Õpilasi juhendasid õp A. Liiv, H. Mendrik ja H. Matto.

 Lisaks viimase võistluse lugudele on juubelikogumikku valitud meie koolist järgmiste õpilaste  lood: Mari Pent,  Katrin  Pent,  Hedy Saar, Raina Luht,  Janne Lillo, Helen Piir, Uku Sõrmus. Ürituselt jäi meelde mõte, et vast on kimmämp lootus, et oma esivanemate keeles kirjutaja kunagi leiab kergemini tee oma juurte juurde tagasi. Suur aitäh kõigile kirjutajatele ja palju edu teile- nii lähemal kui kaugemal olijatele!
Ettelugemisvõistlusel esineb Kevin Vissel 6.kl

Ettelugemisvõistlusel esineb Lisette Oru 7.kl

 

“Mino Võromaa” võistluse juubeliraamat


“Mino Võromaa” võistluse juubeliraamat “Tsõõrikväelisega” juubelilt kodotiil Lisette Oru 7.kl, Rahel Kallivere 3.kl ja Maritte Arianne Plaado 3.kl

Aasa Liiv
võru keele ringi juhendaja